Living essences of Australia

Vausdeva Barnao en Kadambii bestuderen en bereiden bloesems in Zuid West Australië, een gebied dat gekend is als de Wildflower State en dat ook één der oudste gebieden van de wereld is. Een aantal van hun bloesemremedies zijn dan ook gemaakt van de oudste planten op aarde. Hun vriendschap met een gemeenschap van Aboriginals leidde tot de ontdekking van een zeer oude traditie van bloesemtherapie, die reeds duizenden jaren bestaat en nog steeds leeft bij de Aboriginal Nyoongah volkeren. Deze oude wijsheid hebben ze verenigd met de nieuwe inzichten rond het werken met bloesemremedies.

Antiseptic Bush (Calocephalus Ass. Multiflorus)
Positief resultaat : Deze remedie helpt je een volwaardig leven te leiden en innerlijk onschendbaar te blijven terwijl je doorlopend zuivert. In geval van negativiteit is men dan in staat gewoon verder te leven zonder negatieve energie op te slaan.
Negatieve toestand : Teveel negativiteit opnemen uit je omgeving.

Blackboy, Balga (Xanthorrea preissi)
Positief resultaat : Verruiming van bewustzijn en verhoging van gevoeligheid, om het mannelijke aspekt in ons tot volwassenheid te laten komen.
Negatieve toestand : Blind zijn voor de gevolgen van zijn daden tegenover anderen en de omgeving. Gebrek aan consideratie en begrip. Ego-centrische doelen en ambities.

Black Kangaroo Paw (Macropidia fuliginosa)
Positief resultaat : Om de belichaming te worden van liefde en vergevingsgezindheid.
Negatieve toestand : Door haat & wraakgevoelens overvallen worden als men zich slecht behandeld voelt. Een ongezond standpunt innemen of tot machtsspelletjes overgaan als men zich aangevallen voelt. Niet kunnen vergeven.

Blue China Orchid (Caladenia gemmata)
Positief resultaat : Zijn innerlijke vastberadenheid vergroten om het eigen lot te beheersen.
Negatieve toestand : Als men zijn verslavingspatronen niet kan doorbreken van emotionele en fysieke aard. Verslavende gedragspatronen niet kunnen uitschakelen.

Blue Leschenaultia (Leschenaultia biloba)
Positief resultaat : Om tot wegschenken en delen aan te zetten.
Negatieve toestand : Zelfzuchtig materialisme. Er altijd anderen van verdenken dat ze van uw materieel welzijn willen profiteren. Niet met genoegen kunnen weggeven.

Brachycome (Multifida dilitata)
Positief resultaat : Om te komen tot openheid, verdraagzaamheid en begrip.
Negatieve toestand : Kritische veroordelende houding. Intellectuele arrogantie. Gevoelens van mentale superioriteit.

Brown Boronia (Boronia megastigma)
Positief resultaat : Om geduld en inzicht in levensprocessen te krijgen.
Negatieve toestand : Slapeloosheid. Eindeloos bezorgd en bevreesd zijn. Altijd maar op een probleem zitten piekeren.

Candle of Life (Johnsonia pubescens)
Positief resultaat: Helpt je je innerlijk licht weer terug te vinden, zodat je op zoek kunt gaan naar de schoonheid om je heen en in jezelf, om zo weer te kunnen voelen dat het goed is om in leven te zijn. Positiviteit, optimiscme, licht, hernieuwing.
Negatieve toestand: Je hebt last van oud zeer, oude trauma's die zich in je ziel genesteld hebben. Je strijdt tegen het leven en voelt je hopeloos.

Cape Bluebell (Wahlenbergia capensis)
Positief resultaat : Om te komen tot welwillendheid, liefde en vernieuwing.
Negatieve toestand : Haatgevoelens t.o.z. van zichzelf en anderen. Oude kwetsuren willen vasthouden. Egoïsme en kwaad opzet.

Cats Paw (Anigozanthos humilis)
Positief resultaat : Om de waarde te zien van realisme en het streven naar eerlijkheid in relaties.
Negatieve toestand : Een gevende natuur bij dichte relaties, vertoornd bij oneerlijke daden. Voorwaar-delijke liefde. Als de verwachte respons er niet komt, is onderdrukte boosheid en verdriet daarvan het gevolg. Vriendelijkheid en achting wordt gezien als een verplichting in familieverband en in dichte relaties.

Christmas Tree (Nuytsia floribunda)
Positief resultaat : Om engagement en eerlijkheid te brengen in het delen van verantwoordelijkheden.
Negatieve toestand : Kan zich aan zijn engagement niet houden om verantwoordelijkheden te delen, als hij onder druk staat. Ontlast willen zijn van familiale- en groepsverplichtingen. Meegenieten van de voordelen van het leven in familie of groepsverband, maar daartoe niet eerlijk willen bijdragen of daarvoor de nodige offers willen volbrengen in kritische tijden.

Correa (Correa pulchella)
Positief resultaat : Om je eigen waarde te beseffen.
Negatieve toestand : Tè kritisch zijn over je fouten. Moeilijkheid om je eigen onvolkomenheden te aanvaarden. Je best doen, en je dan niet goed voelen als je anderen teleurstelt.

Cowkicks (Stylidium schoenoides)
Positief resultaat : Om de centrale levensenergie van ons wezen te herstellen.
Negatieve toestand : Onmogelijkheid om te bekomen van een trauma. Fysisch en mentaal ineenstorten. Helemaal zonder energie zitten.

Cowslip Orchid (Caladenia flavia)
Positief resultaat : Om innerlijk een volledige zelfstandigheid te ontwikkelen.
Negatieve toestand : Een sterke nood aan waardering van anderen. Zoekt aandacht.

Dampiera (Dampiera linearis)
Positief resultaat : Om tot een vrij stromende levensvreugde te komen.
Negatieve toestand : Onmogelijkheid om te relaxeren en van het leven te genieten, als je wensen niet ingewilligd worden. Kan niet loslaten en vecht tegen een natuurlijke stroming.

Donkey Orchid (Diuris magnifica)
Positief resultaat: De remedie voor een positieve kijk op het leven, om gedachten los te laten dat je in het verleden onrecht is aangedaan. Om los te kunnen laten en innerlijke vrede te vinden. Niet meer handelen uit wraakzucht.
Negatieve toestand: Je koestert een wrok tegen anderen, omdat je onrecht is aangedaan. Je bent verongelijkt en achterdochtig.

Fringed Lily Twiner (Thysanotus manglesianus)
Positief resultaat : Om tot eerlijkheid aan te zetten en het verlangen uit te delen.
Negatieve toestand : Jammerend, klagend en afkeurend gedrag. Hatelijke en egoïstische houdingen. Wekt boosheid en verbittering op in anderen.

Fringed Mantis Orchid (Caladenia dilitata)
Positief resultaat : Om bewuste welwillendheid en openheid op te wekken.
Negatieve toestand : Ongezonde interesse in andermans zaken. Privé-informatie over anderen verzamelen om macht over hen te verkrijgen. Gewetenloosheid ten opzichte van andermans privacy.

Fuchsia Grevillea (Grevillea bipinnatifida)
Positief resultaat : Om tot welwillendheid en eerlijkheid te komen in relatie tot anderen.
Negatieve toestand : Negatieve gedachten gemaskerd achter een oppervlakkig sociaal gedrag. Kan de gevolgen van zijn eigen negativiteit niet onder ogen zien. Een afkeer hebben om zich bloot te geven.

Fuchsia Gum (Eucalyptus forrestiana)
Positief resultaat : Om de deur naar innerlijke vrijheid te openen.
Negatieve toestand : Vrees voor beperking, emotioneel en fysisch. Paniekaanvallen als men zich gevangen voelt. Claustrofobie.

Geraldton Wax (Chamelaucium uncinatum)
Positief resultaat : Om iemands eigen innerlijke kracht en richting te handhaven.
Negatieve toestand : Onmogelijkheid om een onafhankelijke koers te varen door druk van buitenaf. Buigen voor iemands wil. Misnoegen omdat de wisselwerking met anderen op een slappe wijze gebeurt.

Giving Hands (Scaevola striata)
Positief resultaat: Om de kracht voor herstel en verandering in jezelf te vinden. De remedie om te zorgen voor jezelf en jezelf te genezen, zodat je er weer bovenop komt na een persoonlijk trauma en zodat je je kunt ontdoen van gevoelens van zwaarte.
Negatieve toestand: Je voelt je verdrietig en misbruikt. Een gevoel van hopeloosheid en zwaarte.

Goddess Grasstree (Kingia Argentia)
Positief resultaat : Voor het rijpen van het vrouwelijk principe of de vrouw in zichzelf. Zowel voor mannen als vrouwen een metamorfose naar innerlijke kracht die de gevoeligheid en de liefdevolle wijsheid voedt, die niet emotioneel afhankelijk is. Behulpzaam bij het vrijmaken van het vrouwelijk aspekt in de samenleving.
Negatieve toestand : Onderontwikkeling van het vrouwelijke aspekt in zichzelf. Overgevoelige afhankelijke natuur. Wegzinken in emotioneel moeras. Zich compromiteren in mannelijke, dominante omgevingen.

Golden Glory Grevillea (Grevillea tenuiloba)
Positief resultaat : Om tot openheid, moed en zelfzekerheid aan te zetten.
Negatieve toestand : Vrees dat anderen je zullen zien, zoals je werkelijk bent. Vrees om door anderen geoordeeld te worden. Zich kwetsbaar en onzeker voelen.

Golden Waitsia (Waitsia Aurea)
Positief resultaat : Om te inspireren tot spontaneïteit, levensvreugde en zorgeloosheid.
Negatieve toestand : Onbekwaamheid spontaan te genieten van plezier. Over-accentueren en bezorgd zijn voor details. Angstige toestanden door overbezorgdheid voor te verwachten resultaten.

Green Rose (Rosa chinensis veridiflora)
Positief resultaat : Om het opwaartse pad te verlichten.
Negatieve toestand : Het voortdurend hervallen in slechte gewoonten. Stagnatie. Afzondering omdat men nieuwe en progressieve ideeën verwerpt.

Hairy Yellow Pea (Gompholobium tomentosa)
Positief resutlaat: De remedie die je geduld geeft om een richting in je leven te vinden die leidt tot een rustige kalmte van de geest. Dit geduld geeft je de tijd om ervaringen te versterken, zodat je beslissingen kunt nemen vanuit grotere wijsheid en besluitvaardigheid.
Negatieve toestand: Je bent onrustig en verstrooid, voelt je overweldigd en onervaren.

Happy Wanderer (Hardenbergia comptoniana)
Positief resultaat : Om de emotionele onafhankelijkheid te versterken.
Negatieve toestand : Onzekerheid om aktiviteiten alleen verder te zetten. Verlegen en bang gedrag. Emotioneel afhankelijk.

Hops Bush (Dodonaea Viscosa)
Positief resultaat : Om geest en zenuwstelsel te kalmeren.
Negatieve toestand : Slapeloosheid. Geschokte en overspannen zenuwen. Overbelast zenuwstelsel. Stress.

Hybrid Pink Fairy/Cowslip Orchid
Positief resultaat : Om een positieve identiteitszin en een innerlijke sterkte te verkrijgen in elke situatie.
Negatieve toestand : Overgevoeligheid voor hoe iemand bezien wordt door anderen. Emotioneel reaktief.

Illyarrie (Eucalyptus erythrocorys)
Positief resultaat : Om iemands aangeboren moed op te wekken bij innerlijke uitdagingen.
Negatieve toestand : Zich niet meer willen inlaten met vroegere onplezierige ervaringen of er niet meer willen naar kijken. Onderdrukking van onplezierige gedachten en herinneringen uit schrik erdoor overweldigd te worden. Onderdrukte, emotionele pijn.

Leafless Orchid (Caladenia aphylla)
Positief resultaat : Om een betere kijk te krijgen op de prioriteiten van het leven.
Negatieve toestand : Onefficiënt energiegebruik door gebrek aan onderscheidingsvermogen. Onverschil-ligheid door teveel energie te schenken aan onbelangrijke dingen. Opgebrand zijn omdat men zich niet kan losmaken van emotioneel uitputtende situaties.

Macrozamia (Macrozamia reidlei)
Positief resultaat : Om de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht te brengen.
Negatieve toestand : Bij het ontkennen van het mannelijke of het vrouwelijke in onszelf of in anderen. Huidige moeilijkheden te wijten aan vroegere negatieve sexuele ervaringen. Onbekwaamheid om de innerlijke stuwkracht te voeden of te onderhouden. Problemen met sexuele functies of met de functies van de lichaamssappen.

Many Headed Dryandra (Dryandra polycephalus)
Positief resultaat : Brengt rust, zekerheid en doelgerichtheid.
Negatieve toestand : Schrik om zich toe te vertrouwen. Verlangen om te ontsnappen aan familiale be-perkingen. Verantwoordelijkheden wekken gevoelens op van onzekerheid.

Mauve Melaleuca (Melaleuca thymifolia)

Positief resultaat : Om een diepe liefde en bevrediging uit te lokken die van binnenin komt.
Negatieve toestand : Men is gekwetst, verdrietig en opgewonden als men zich verwaarloosd voelt. Onrealistische verwachtingen in relaties. Beperkte opvatting van wat het betekent 'geliefd te zijn'.

Menzies Banksia (Banksia menziesii)
Positief resultaat : Om moed op te brengen en zich voor nieuwe ervaringen open te stellen.
Negatieve toestand : Niet geheelde oude pijn. Angst dat oude pijnlijke levenservaringen zich zullen herhalen. Herinneringen aan oude pijnlijke ervaringen die beletten om zich te openen voor nieuwe ervaringen.

One-sided Bottlebrush (Calothamnus myrticae)
Positief resultaat : Om gevoeligheid en besef op te brengen voor de omvang van de werkzaamheden en van de lasten van anderen.
Negatieve toestand : Denken dat niemand zó hard werkt als jij. Zich overbelast voelen. Kan de gelijkaardige moeilijke situatie bij anderen niet inzien.

Orange Leschenaultia (Leschenaultia formosus, or.)
Positief resultaat : Om een vernieuwd idealisme en tederheid op te wekken. Leert je weer meevoelen met anderen.
Negatieve toestand : Cynische houding tegenover welwillendheid en gevoeligheid. Gehard zijn door het gevecht om te overleven.

Orange Spiked Pea (Davieasa divaricata)
Positief resultaat : Om woorden te vinden om onszelf uit te drukken en te verdedigen en ons te verheffen boven fysische uitbarstingen.
Negatieve toestand : Wordt gemakkelijk boos bij het argumenteren. Kan zijn boosheid niet in woorden uitdrukken. Controleverlies als men uitgedaagd wordt.

Pale Sundew (Drosera pallida)
Positief resultaat : Om gewetensvol te worden en tot mededogen te komen.
Negatieve toestand : Manipuleren en komedie spelen om te kunnen uitbuiten. Het uitbuiten van andermans zwakheid en kwetsbaarheid. Gewetenloosheid.

Parakeelya (Calandrinia polyandra)
Positief resultaat : Om tot eigen assertiviteit te komen.
Negatieve toestand : Een ondergewaardeerd 'huis-werker' zijn. Als vanzelfsprekend genomen worden. Zich eenzaam en onfair belast voelen.

Pincushion Hakea (Hakea laurina)
Positief resultaat : Om onze geest te openen voor nieuwe en andere concepten.
Negatieve toestand : Vrees voor ideeën die je eigen overtuigingen kunnen beïnvloeden. Negatief staan t.o.z. van ideeën die buiten je eigen ervaringen vallen. Onverdraagzaamheid voor andermans overtuigingen.

Pink Everlasting (Helipterum roseum)
Positief resultaat: Deze remedie herstelt de stroom van menselijke vriendelijkheid terug naar het hart, vooral voor degene wiens zorg voor de ander is opgeraakt. Het goed doen, wat nooit ophoudt, komt uit een veel hogere en rijkere bron, waar deze remedie je mee in contact brengt.
Negatieve toestand: Je voelt je emotioneel leeg en droog, bent niet meer in staat mee te voelen met het leed van anderen..Verstrikt geraken in gemaksrelaties.

Pink Fairy Orchid (Caladenia latifolia)
Positief resultaat : Om de innerlijke sterkte te verhogen in alle omgevingen.
Negatieve toestand : Negatief beïnvloed zijn door uiterlijke omgevingen. Eigen centrum verliezen in atmosfeer van sterke emoties.

Pink (Fountain) Trigger Plant (Stylidium Bulbiferum)
Positief resultaat : Om te revitaliseren en te versterken.
Negatieve toestand : Uitputting. Onbekwaam de levenslust te herstellen of te vernieuwen. Onbekwaamheid om de vitaliteit te herstellen als men uitgeput is.

Pink Impatiens (Impatiens)
Positief resultaat : Om het leven te aanvaarden en de moed te vinden zijn idealen te beleven.
Negatieve toestand : Gefrustreerdheid als men zich onverbiddelijk verzet tegen zijn eigen innerlijke ide-alen. Je eigen normen compromitteren bij grote moeilijkheden of als de druk te groot wordt. Gebrek aan overtuiging wat leidt tot innerlijke zwakte.

Pink Trumpet Flower (Gladiolus Caryophyllaceus)
Positief resultaat : Om tot duidelijkheid en richting te komen.
Negatieve toestand : Geen doelen kunnen afmaken. Uitstellen. Onvoldaanheid met persoonlijke vooruitgang.

Pixie Mops (Petrophile linearis)
Positief resultaat : Om inzicht en een welwillende houding te verkrijgen tegenover de tekortkomingen van anderen.
Negatieve toestand : Een gevoelig persoon die hard geworden is. Als men zich niet gesteund voelt en teleurgesteld is, en dan uit wrok anderen hetzelfde aandoen. Zich emotioneel afsluiten van anderen na onvervulde verwachtingen.

Purple and Red Kangaroo Paw (Anigozanthos manglesii)
Positief resultaat : Om het groter geheel te zien en dit in te vullen met overleg en wijsheid.
Negatieve toestand : Reageren op iemands tekortkomingen i.p.v. deze op een constructieve manier te helpen overwinnen. Kortzichtige houdingen tegenover problemen in persoonlijke relaties. Gevangen zitten in schuldgevoelens.

Purple Enamel Orchid (Elythranthera brunonis)

Positief resultaat : Om de energie stevig en bestendig te laten worden.
Negatieve toestand : Energie schommelingen. Als té veel of té weinig energie wordt verbruikt om een doel te bereiken. Schommelende houdingen tussen onverschilligheid en té grote werkzaamheid.

Purple Eremophila (Eremophila)
Positief resultaat : Om het hart evenwichtige perspektieven te schenken.
Negatieve toestand : Onbekwaamheid dilemma's in relaties objektief te bekijken. Gebrek aan gezond verstand bij emotionele banden.

Purple Flag Flower (Patersonia occidentalis)
Positief resultaat : Schenkt de gave van het zachtjes kunnen loslaten en tot relaxatie komen.
Negatieve toestand : Angstig voelen omwille van een stijgende druk. Onmogelijkheid om druk of stress los te laten. In extreme gevallen schrik om mentaal ineen te storten.

Purple Nymph Waterlily (Liani) (Nymphaea Violacea)
Positief resultaat : Om universele liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid naar buiten te brengen. Om gevoelig te worden zonder verpersoonlijking, het hart te bevrijden door te dienen. Behulpzaam voor hen die verlangen samen te smelten met het Universele doel en op alle vlakken, praktisch en innerlijk, hun schatten met anderen willen delen.
Negatieve toestand : Moeilijkheden bij het realiseren van Universele Liefde. Gevangen zijn in emotionele valstrikken bij omgang met je naasten op uw eigen Levenspad, en onbekwaam zijn zich daarvan te bevrijden.

Queensland Bottlebrush (Callistemon polandi)
Positief resultaat : Om de innerlijke bronnen van de onbegrensde voorziening te kennen en ervan te genieten.
Negatieve toestand : Dilemma's i.v.m. eerlijkheid in geven en nemen. Tegenstrijdige verlangens tussen alleen willen zijn of in gezelschap. Wispelturig en verward sociaal gedrag.

Rabbit Orchid (Caladenia menziessi)
Positief resultaat : Om ons dieper en waarachtiger Zelf naar buiten te brengen.
Negatieve toestand : Oppervlakkigheid. Ons ware Zelf vermommen. Gemis aan diepte in wisselwerking met anderen.

Red and Green Kangaroo Paw (Anigozanthos manglesii)
Positief resultaat : Om de gevoeligheid tegenover anderen en het bewustworden van hun noden te vergroten.
Negatieve toestand : Té druk bezig zijn om écht tijd aan anderen te besteden in dichte relaties. Zich niet kunnen inleven in de noden van hen die met ons samen leven, door het té veel bezig zijn met eigen belangen. Ongevoeligheid tegenover onze naasten door verwaarlozing.

Red Beak Orchid (Lypercanthos nigricans)

Positief resultaat : Om genotszucht en verantwoordelijkheidsgevoel te vermengen of in evenwicht te brengen.
Negatieve toestand : Konflikt tussen een verlangen naar plezier en iemands verantwoordelijkheidszin. Onverschilligheid en een gebrek aan inspiratie.

Red Feather Flower (Verticordia mitcheliana)
Positief resultaat : Om het verlangen te vergroten naar meer werk.
Negatieve toestand : Luiheid. Menen dat anderen die meer hebben, hen moeten onderhouden. Niet inzien dat het noodzakelijk is te werken om succesvol te worden.

Red Leschenaultia (Leschenaultia formosus, red)
Positief resultaat : Om zorg en medeleven op te wekken.
Negatieve toestand : Ongevoelige houding tegenover andere mensen. Neiging tot aggressief gedrag. Ge-brek aan medeleven.

Reed Triggerplant (Stylidium junceum)
Positief resultaat: Brengt een gevoel van heelheid in je wezen terug. Ze werkt eerst aan genezing en daarna aan de integratie en het herstel van vitaliteit in die delen van de geest die geheel getraumatiseerd zijn en die in het bewustzijn geïsoleerd worden gehouden om verder trauma te voorkomen.
Negatieve toestand: Je levert een constante strijd en bent teneergeslagen.

Ribbon Pea (Brachysema aphylla)
Positief resultaat: Om boven je angst en je voorgevoelens te gaan staan die je beletten om een positieve houding aan te nemen en een positieve richting in te slaan, nodig voor een bevredigend leven.
Negatieve toestand: Je hebt slechte voorgevoelens en durft daardoor niet vrij te handelen.

Rose Coneflower (Isopogon formosus)
Positief resultaat : Om ongeacht uitwendige storingen de innerlijke vrede te bewaren.
Negatieve toestand : Frustratie en prikkelbaarheid als men gestoord wordt. Zich 'verveeld' voelen en weg willen zijn van de mensen. Gemakkelijk verstrooid in lawaaierige of jachtige omgevingen.

Shy Blue Orchid (Cyanicula Amplexans)
Positief resultaat : Fokust de spirituele energiën en ontbind negatieve benauwende krachten uit de omgeving. Deze remedie is onmisbaar op het Pad van Licht.
Negatieve toestand : Bij machteloosheid krijgt men een gevoel van bescherming en dynamiek.

Silver Princess Gum, Gungurra (Eucalyptus caesia)
Positief resultaat : Om onder alle omstandigheden te volharden het doel te bereiken.
Negatieve toestand : Gebrek aan doorzettingsvermogen bij het ontmoeten van hindernissen. Gefrus-treerd, weerspannig gedrag als de taken té overweldigend worden. Tekort aan verantwoordelijkheid na het bezwijken voor een mislukking.

Snake Bush (Hemiandra pungens)
Positief resultaat : Om tot een emotioneel zelf-vertrouwen te komen.
Negatieve toestand : Bij het gevoel dat je bezorgdheid niet beantwoord wordt. Als men zich verwaarloosd voelt. Zonder meer aangenomen worden.

Snakevine (Hibbertia scandens)
Positief resultaat : Om het innerlijk licht van vertrouwen en zelfwaarde te voeden.
Negatieve toestand : Bij het ondermijnd worden door kwaadaardige tongen of negatieve projecties. Twijfelen aan zichzelf, zich onzeker voelen en van streek geraken zonder duidelijke reden. Zich willen terugtrekken van verantwoordelijkheden en van andermans gezelschap.

Southern Cross (Xanthosia rotundifolia)
Positief resultaat : Om het invoelingsvermogen en het begrip voor andermans moeilijkheden te vergroten.
Negatieve toestand : Onverschilligheid voor de miserie van anderen. Zich door eigen voorspoed niet kunnen vereenzelvigen met andermans ontberingen. Verdoofd en niet in staat om een plotselinge ommezwaai van het geluk te verwerken.

Spirit Faces, Banjine (Pimelea sp.)
Positief resultaat: Bevordert een manier van kijken, waarbij je eigen zorgen niet altijd op de voorgrond staan. De wereld draait ook wel door zonder jou. Door het verbreden van je aandacht kun je in contact komen met de schoonheid en vreugde die al het leven omgeeft, die ja dan opnieuw kunt waarderen.
Negatieve toestand: Je trekt de aandacht naar jezelf, bent erg gefixeerd en denkt dat alles om jou draait.

Star of Bethlehem, Australische (Calectasia)
Positief resultaat : Om de vele creatieve oplossingen te zien voor een probleem in het leven.
Negatieve toestand : Gefrustreerd bij schijnbaar onoverkomelijke problemen. Kan de vele gunstige mo-gelijkheden niet meer zien. Geblokkeerde creativiteit.

Start's Spider Orchid (Caladenia starteorum)
Positief resultaat: Directheid en oprechtheid. Leren omgaan met moeilijke mensen en situaties op een welwillende en succesvolle manier. Stimuleert de geest om de aandacht te richten op wat echt belangrijk is. Versterkt de innelijke moed om door emotionale rookgordijnen heen te gaan in de omgang met mensen.
Negatieve toestand: Schipperen, vermijden, slordig zijn, onduidelijk en teleurstellend zijn.

Swan River Myrtle (Hypocalymna robustum)
Positief restultaat: Deze bloem zorgt voor een compromisloze eerlijkheid, zowel naar jezelf als naar anderen. Verder weerhoudt ze je ervan om emotioneel betrokken te raken als iemand oneerlijk tegen je is. Door niet mee te gaan met de oneerlijkheid van de ander, door het te laten wat het is, laat je de verantwoordelijkheid bij de ander om het eigen gedrag te onderzoeken.
Negatieve toestand: Slachtoffer zijn van oneerlijkheid of oneerlijke personen, zelfmedelijden hebbenof jezelf rechtvaardigenm lijden onder onrecht of onrecht plegen.

Urchin Dryandra (Dryandra praemorsa)
Positief resultaat : Om het unieke in iemands wezen aan het licht te brengen en aan te zetten tot zelf-liefde.
Negatieve toestand : Bij het aanvaarden van negatieve oordelen over zichzelf. Kan niet meer in zichzelf geloven door vroegere tegenslagen. Minderwaardigheidscomplex.

Ursinia (Ursinia anthemoides)
Positief resultaat : Om zijn idealisme aan te wakkeren, alsook het verlangen om positief bij te dragen aan groepsdynamiek.
Negatieve toestand : Ontgoocheling bij strijd in groep of met zichzelf. Cynisch worden, en zich terugtrekken bij het ondervinden van hypokrisie in een groepshiërarchie. Niet kunnen inzien hoe ie-mands inbreng positief kan bijdragen in een groepsgebeuren.

Veronica (Hebe speciosa)
Positief resultaat : Om innerlijke sterkte en Zelf-expressie te stimuleren.
Negatieve toestand : Gevoelens van afgezonderd zijn. Gevoelens van verworpenheid en niet begrepen worden. Moeilijkheden in Zelf-expressie.

Violet Butterfly (Stylidium Maitlandianum)
Positief resultaat : Deze essence bedaart oplaaiende gevoeligheden en emotionele pijn.
Negatieve toestand : Om genezing te bekomen als men zich emotioneel verbrijzeld voelt gedurende en na relatie trauma's, zoals bv. scheidingen. Gedurende deze ervaringen wanhopen ze nog enige liefde te ervaren in hun leven. Deze remedie versnelt hun emotioneel herstel, en geneest opgelopen schade.

West Australian Smoke Bush (Conospermum stoechadis)
Positief resultaat : Om geest en lichaam te integreren.
Negatieve toestand : Vaag en onduidelijk zijn. Schrik om de binding 'lichaam-geest' te verliezen. Een gevoel dat men het kontakt met de realiteit verliest.

White Eremophila (Eremophila)
Positief resultaat : Om iemands visie te verruimen, buiten begrenzende perspektieven.
Negatieve toestand : Onbekwaamheid om in de 'breedte' te denken. Een paardebril ophebben.

White Nymph Waterlily (Nymphaea Violacea)

Positief resultaat : Om zijn innerlijke goddelijkheid of diepste spirituele kern naar buiten te brengen. Dit is een remedie voor kalmte dat het afnemen van lagen aanmoedigt om het zieleniveau te bereiken.
Negatieve toestand : Als men een dieper spiritueel leven wenst. Onbekwaamheid een spiritueel perspektief te behouden te midden van wereldse zaken.

White Spider Orchid (Caladenia patersonii)
Positief resultaat : Om de vastberadenheid en de bekwaamheid te verhogen in het altruistisch dienen.
Negatieve toestand : Onbekwaam om anderen te helpen daar men overweldigd wordt door hun pijn en lijdensweg. Overgevoelig voor de ruwe kant van het leven, zich willen terugtrekken.

Wild Violet (Hybathus calycinus)
Positief resultaat : Om aan te zetten tot een positieve, optimistische zienswijze.
Negatieve toestand : Pessimisme leidend tot gemiste kansen. Een al te omzichtige, negatieve zienswijze. Onvoldaanheid en ondankbaarheid.

Woolly Banksia (Banksia Hookeriana)

Positief resultaat : Om hoop en vitaliteit aan de dag te leggen om doelen af te maken.
Negatieve toestand : Zich overweldigd voelen door overlevingsstrijd. Verlies van hoop. Toestanden van vermoeidheid en ontmoediging.

Woolly Smokebush (Conospermum Incurvum)
Positief resultaat : Om de grootheid van dit universum te zien en de onbeduidendheid van het kleine zelf.
Negatieve toestand : Helpt de valstrikken te vermijden van glitter en verwaandheid, zodat men het leven objektief kan zien. Dit is een essence van “verhoudingen” en nederigheid (ootmoed).

Yellow and Green Kangaroo Paw (Anigozanthos manglesii)
Positief resultaat : Om de waarde te begrijpen van dit 'onperfekt universum'.
Negatieve toestand : Heel sterk verlangen naar perfektie en efficiëntie. Als men niet begrijpt dat de weg naar perfektie een proces van ervaring en wijsheid is die geleerd wordt uit begane fouten. Ongevoelig en onverdraagzaam t.o.z. van onbekwaamheid.

Yellow Boronia (Megastigma lutea)
Positief resultaat : Om klaarheid en concentratie in iemands geest te brengen.
Negatieve toestand : Zich niet kunnen concentreren. Moeilijkheid om dingen te volgen tot ze voltooid zijn. Hyperaktieve geest.

Yellow Cone Flower (Conostylis aculeata)
Positief resultaat : Om aan te zetten tot Zelf-respekt en een gevoel van eigenwaarde.
Negatieve toestand : Daden gemotiveerd door een minderwaardigheidscomplex. Nood aan goedkeuring, leidend tot afwijzing. Gevoelig zijn voor het gevoel gebruikt te worden.

Yellow Flag Flower (Patersonia Xanthina)
Positief resultaat : Zorgt voor een zorgeloos, joviaal overkomen bij moeilijke omstandigheden.
Negatieve toestand : Als men in stresserende tijden depressief wordt. Men kan de mooie kant van het leven niet meer zien als men problemen ontmoet. Als iemands druk verhoogt omdat hij knorrig wordt onder stress.

Yellow Leschenaultia (Leschenaultia formosus, yell.)
Positief resultaat : Om te komen tot openheid en ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën.
Negatieve toestand : Onverdraagzaamheid t.o.z. van andermans opinies. Leermoeilijkheden omdat men de aangeboden kennis waardeloos vindt. Niet kunnen luisteren.

THE LIGHTSPEED KIT LIVING ESSENCES

Bloesemremedies om de persoonlijke ontwikkeling te versnellen. Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen bloesemremedies gebruiken. Sommigen zoeken genezing van een emotioneel trauma, anderen zoeken verlichting voor lichamelijke ongemakken met een geestelijke oorzaak. Bloesemremedies worden gebruikt om denkbeelden los te laten die je geluk in de weg staan, om zo je leven te transformeren. Voor mensen die bewust het spirituele pad bewandelen kunnen bloesemremedies een grote hulp zijn. Als je probeert om verder te gaan naar een grotere uitbreiding van bewustzijn en eenheid met het universum kan dit speciale uitdagingen met zich meebrengen. De volgende remedies hebben hier speciaal betrekking op omdat zij werken op de obstakels die zoekers op het Pad vaak tegenkomen.

Blue China Orchid
Omdat spirituele inspanningen vaak versterkt worden door een gerichte inschakeling van de wil, versterkt deze remedie je voornemens en de bereidheid om ze te verwerkelijken. Dit kan je ook helpen om oude manieren te veranderen die een gewoonte zijn geworden en die in de weg staan bij het stellen van nieuwe doelen en bij je innerlijke ontwikkeling. Goed voor zelfdiscipline.

Goddess Grasstree
De vrouwelijke geest is in zowel mannen als vrouwen de bron van veerkrachtige sterkte en koestering. Deze kwaliteiten, vastgelegd in deze remedie, zijn belangrijk voor de mens in zijn rol als beheerder van het universum, want we moeten uithoudingsvermogen onder moeilijke omstandigheden, met een tedere houding naar al het leven, in stand houden.

Hybrid Pink Fairy I Cowslip Orchid
Het e volutionaire p ad l eidt t ot g rotere g evoeligheid e n b ewustzijn. S oms kan dit een last zijn voor degenen die de vloed van inkomende boodschappen en observaties waar ze door hun gevoeligheid aan worden blootgesteld niet kunnen filteren. Deze remedie versterkt je kracht en het filtreerproces, waardoor je de gevoeligheid kunt behouden zonder dat je emotioneel uit evenwicht raakt.

Leafless Orchid
Deze remedie stimuleert je om energie te halen uit de innerlijke kern van je wezen, de diepte en breedte van je visie hier zorgen ervoor dat er geen energie onnodig wordt verspild aan bijkomende zaken. Het effect is dat je beter gaat begrijpen wat zorgen voor iemand en iemand helpen echt kan betekenen, dat je ook weet wanneer een stap terug te doen voor iemands hogere welzijn. Goed voor gevoelens van uitputting als je werk of je leven in dienst van anderen staat.

Menzies Banksia
De pijnlijke ervaringen die bij het leven horen kunnen een angst doen ontstaan om verder te gaan in je ontwikkeling. De angst is dat je dezelfde pijn opnieuw zult ervaren. In deze toestand kunnen geen nieuwe ervaringen optreden en kun je niet leren van het verleden en deze verlamming brengt de vooruitgang tot stilstand. Deze remedie brengt je voorbij de pijn naar begrip en diepere wijsheid.

Purple Nymph Waterlily
De remedie voor onbaatzuchtige dienstbaarheid. Diep kunnen putten uit de diepere lagen van de liefde die in je aanwezig is. Niet gevangen raken in emotionele valkuilen in de omgang met je medemensen of op je eigen levenspad. Gevoelig worden tot voorbij het persoonlijke, het hart vrijmaken door te dienen. Goed voor mensen die ernaar verlangen volledig volgens hun universele bestemming te leven en die hun gaven op alle niveaus, praktisch en innerlijk, met anderen willen delen

Rabbit Orchid
De onthulling van de ziel is een doel op het pad. Afgaan op uiterlijke beelden is een obstakel bij het vinden van je ware zelf. Bij elke laag van de persoonlijkheid die wegvalt kun je de pure vorm beter herkennen. De Rabbit Orchid steunt je bij dit proces door je verlangen naar de diepste en meest innerlijke aspecten van het zelf te versterken.

Red Leschenaultia
Elke vorm van ongevoeligheid vernietigt de kwaliteit van liefde. Deze remedie versterkt het meevoelen met anderen en vermindert daardoor wreedheid en hardvochtigheid, hoe terecht die houdingen intellectueel en iheoretisch ook mogen lijken.

Shy Blue Orchid
Bundelt spirituele energieen die voortdurend de negatieve tegenwerkende ,krachten in de omgeving opheffen. Deze remedie geeft een gevoel van bescherming en dynamiek waar voor die tijd krachteloosheid de overhand had. Dit is een diepgaande, innerlijk inspirerende en extreem subtiele bloesemremedie die van groot nut is voor hen die toegewijd zijn aan het Pad van Licht.

Ursinia
De remedie voor integratie en wijsheid bij het werken met groepen mensen of in de familie. Om de realiteit van de wisselwerkingen in de groep te accepteren en je idealisme niet te verliezen. Inspireert je om constructief met de groep te werken om de stroming en de groei in een gezonde richting te houden ondanks problemen met ego’s, oneerlijke communicatie en andere veel voorkomende destructieve elementen. Dan werk je met en ontwikkel je positiviteit en gaat effectief om met negativiteit.

White Nymph Waterlily
Voor het onthullen van je diepste spirituele kern. Dit is- een remedie voor kalmte die je aanmoedigt alle lagen weg te halen om het niveau van je ziel te bereiken. Ze moedigt je ook aan om je hoger zelf te gebruiken om het leven te integreren en erop te reageren vanuit het meest universele perspectief wat mogelijk is voor je ontwikkeling op dat ogenblik, in plaats van uit een persoonlijk perspectief. Goed voor spirituele oefeningen zoals meditatie.

White Spider Orchid
Om liefde en zorg naar de donkerste hoeken van het universum te brengen zonder vernietigd te worden door de ongevoeligheid en het overweldigende lijden om je heen. Als je van deze planeet een betere plaats voor iedereen wilt maken. Behulpzaam en inspirerend voor mensen in verzorgende beroepen en in vrijwilligerswerk, omdat ze een juister zicht ontwikkelt op het doel van pijn tijdens de reis van de ziel.

Woolly Banksia
In staat zijn om, na veel tegenstand ervaren te hebben, nieuwe doelen te stellen zonder angst voor onvermijdelijk falen. Als je de moed aan het verliezen bent wekt deze remedie weer het verlangen op om verder te werken aan je idealen en doelen, ook wanneer de strijd teveel lijkt. Goed tijdens langdurige, vermoeiende en schijnbaar zinloze fases op weg naar je hogere doelen.

Woolly Smokebush
De remedie voor perspectief en nederigheid. Om de valkuilen van glamour en zelfoverschatting te vermijden, zodat je het leven objectief kunt bekijken. Zonder deze objectiviteit kunnen situaties en je aandeel daarin boven hun belang gedramatiseerd worden en belangrijke, vitale zaken over het hoofd gezien worden. Goed om je voorwaarts te blijven bewegen zonder jezelf af te leiden.

Al deze remedies kunnen op de gebruikelijke manier ingenomen worden in een doseerflesje, vier keer per dag vier druppels. De periode dat u de remedies inneemt verschilt per persoon, maar een gebruikelijke periode is zes weken.


THE 21ST CENTURY SURVIVAL ESSENCES

Dit zijn een aantal bloesemremedie combinaties voor veel voorkomende problemen in onze tijd. Elke groep werkt op verschillende gemoedstoestanden die vaak voorkomen en waaraan gewerkt moet worden in het dagelijks leven. Zoek een combinatie uit en kijk naar de tijd van inname die voorgesteld wordt. Doe op de voorgeschreven tijd zes druppels vanuit het flesje in een glas water en neem het mengsel in.

ENERGY ( neem de remedie rond zonsondergang).
Red Beak Orchid -Cow kicks - Menzies Banksia.
Deze remedies werken op de oorzaken voor een tekort aan energie: Een innerlijk conflict tussen verlangens en verantwoordelijkheden, de nasleep van verpletterende ervaringen en een tekort aan energie omdat je nog meer pijnlijke ervaringen verwacht.

RELAXATION (neem de remedie ’s avonds).
White en Purple Nymph Water lily - Rosecone Flower - Brown Boronia - Purple Flag Flower - Hops Bush.
Deze remedies werken op de oorzaken voor het onvermogen om te ontspannen: De behoefte aan meer duidelijkheid en aan een objectief, evenwichtig perspectief, emotionele stress, geprikkeldheid als gevolg van te weinig rust of te weinig eigen ruimte, je zorgen maken, gevoelens van stijgende druk en een gespannen, verstrooide energie.

EMOTIONS IN BALANCE (neem de remedie ’s avonds).
White Nymph Waterlily - Goddess Grasstree - Purple Eremophila.
Deze remedies Werken op de oorzaken voor te sterke emoties: De behoefte aan meer duidelijkheid en een objectief, evenwichtig perspectief, de behoefte aan grotere veerkracht, kalm en realistisch omgaan met problemen in relaties.

INNER STRENGTH (neem de remedie voor negen uur ’s avonds).
Pink Fountain Triggerplant - Hybrid Pink Fairy/Cowslip Orchid - Goddess Grasstree Purple Enamel Orchid.
Deze remedies werken op de oorzaken voor een gebrek aan innerlijke kracht: Uitputting van de levenskracht,-gemakkelijk uit evenwicht te brengen door invloeden van buitenaf. Geen veerkracht, op en neer bewegen tussen hoge en lage energieniveaus.

CREATIVITY (neem de remedie rond zonsondergang).
Star of Bethlehem - Dampiera - Yellow Leschenaultia - Pink Trumpet - Golden Waitsia.
Deze remedies werken op de oorzaken voor geblokkeerde creativiteit: Berusten in een gebrek aan mogelijkheden en creatieve oplossingen, niet flexibel zijn, niet open om te leren, moeilijk de aandacht vast kunnen houden en iets af kunnen maken, gevangen raken in onbelangrijke details. POSITIVITY (neem de remedie voor je naar bed gaat).
Golden Waitsia -Wild Violet - Yellow Flag Flower - Woolly Banksia.
Deze remedies werken op de oorzaken voor een gebrek aan positiviteit: Gevangen raken in onbelangrijke details, snel pessimistisch zijn, mistroostig en negatief worden als je gestresst raakt, het gevoel hebben, als gevolg van ervaringen in het verleden, dat je onvermijdelijk zult falen.

CENTERING & MEDITATION (neem de remedie voor je naar bed gaat).
Balga (Blackboy) - Yellow Boronia - Leafless Orchid - Pink Trumpet.
Deze remedies werken op de oorzaken van moeilijkheden bij concentratie en meditatie: Tekort aan Yang energie voor het stellen en bereiken van doelen, verstrooide mentale energie, niet in staat zijn je energie te centraliseren, problemen met aandacht erbij houden en iets afmaken.

THE FLORAL ACU – KIT

LIVING ESSENCES

Bloesemremedies voor direct gebruik op het lichaam of op acupunctuurpunten.

PIJN & ACU-PUNTEN VAN DE RUGGENGRAAT. De volgende remedies kunnen direct op het lichaam gebruikt worden of gebruikt worden voor nek-en rugpijn door ze toe te passen op de oor acu-punten voor de ruggengraat.

DAMPIERA
BLOESEM BOODSCHAP “Laat los en laat het stromen”. Deze remedie is goed om gespannen spieren los te maken en kan direct op het gespannen of verkrampte gebied aangebracht worden.

MENZIES BANKSIA
BLOESEM BOODSCHAP “Ga door de pijn heen”. Wanneer er een plek is met intense pijn helpt deze remedie het lichaam genezing en herstel toe te laten, zelfs wanneer het uiterst gevoelig is als gevolg van een trauma uit het verleden.

PURPLE FLAG
‘Bloesem BOODSCHAP “Laat de druk los”. Wanneer er pijn is als gevolg Van een opgebouwde druk stimuleert deze remedie het geleidelijk loslaten pan het gevoel van druk. MACROZAMIA
BLOESEM BOODSCHAP “Breng het water element in evenwicht”. Deze remedie brengt je Yin en Yang en het water/sex chakra in evenwicht. Daarom is ze goed voor pijn die ontstaat door het uit evenwicht zijn van deze elementen, waaronder hoofdpijn die in verband staat met de menstruatie of met de bloedvaten.

STRESS & het Shenmen acu-punt. De volgende remedies kunnen ‘gebruikt worden op het acu-punt Shenmen op het oor tegen 'verschillende soorten stress. Kies een of meer van de remedies en doe in totaal vier druppels op een watje en breng aan op de ritmisch pulserende manier zoals verderop beschreven. Doe dit vijf minuten en herhaal dan op het andere oor. HYBRID PINK FAIRY/COWSLIP ORCHID
BLOESEM BOODSCHAP “Innerlijke kracht en zelfaanvaarding”. Stress als gevolg van overgevoeligheid, vooral voor kritiek of negatieve projecties.

PINK FAIRY ORCHID
BLOESEM BOODSCHAP “Innerlijke vrede en kracht”. Stress als gevolg van lawaaierige, snelle of emotioneel beladen omgevingen, je vrede niet kunt handhaven.

YELLOW FLAG
BLOESEM BOODSCHAP “Wees stralend en speels”. Als je mistroostig wordt door stress en daardoor nog meer stress creeert voor jezelf en anderen.

PURPLE FLAG
BLOESEM BOODSCHAP “Laat de druk los”. Als je de stress niet los kunt laten en de druk voelt toenemen.

ENERGIE. De volgende remedies worden gebruikt op het hart acu-punt op het oor, pas dezelfde ritmisch pulserende methode toe als beschreven bij pijn en stress.

COWCICKS
BLOESEM BOODSCHAP “Bouw opnieuw op, geef opnieuw energie”. Een herstelmiddel na verpletterende, traumatische ervaringen.

PINK FOUNTAIN TRIGGERPLANT

BLOESEM BOODSCHAP “Maak weer verbinding met de levenskracht”. Bij gebrek aan levenskracht, als je de energie niet kunt herstellen. Vooral goed tijdens herstel van ziekte.

PURPLE ENAMEL ORCHID
BLOESEM BOODSCHAP “Samenhang en regelmaat”. Als je last hebt van afwisselend veel en weinig energie. Veel energie gevolgd door een volledig instorten van de energie.

ZORGEN.
BROWN BORONIA
BLOESEM BOODSCHAP “De oplossing zal komen”. Voor mensen die zich voortdurend zorgen maken., steeds bezig zijn met hetzelfde probleem, misschien lijden aan slapeloosheid.

Deze remedie wordt gebruikt op het Hart 1 acu-punt door een paar druppels langs de pectoralis major spier te doen en het acu-punt urineblaas 62 (UB 62) te gebruiken.

CENTREREN EN VERSTERKEN. Het BAIHUI acu-punt: kun je vinden door een lijn te trekken van de oorlel naar de bovenkant van het oor en omhoog naar de middellijn boven op het hoofd. Het EXTRA 6 acu-punt vind je door de breedte van de duim van de patiënt omlaag te gaan vanaf het baihui punt.

LEAFLESS ORCHID
BLOESEM BOODSCHAP “kom uit je centrum”. Deze remedie bevordert een juist gebruik van je energie. Met aandacht op de hoofdzaken en niet op bijzaken, blijft je vitaliteit in stand. Gebruik de bloesem remedie door elke 15 minuten een paar druppels op het Baihui acu-punt te doen tot je voelt dat de energie hersteld is.

WEST AUSTRALIAN SMOKEBUSH

BLOESEM BOODSCHAP "Maak opnieuw verbinding, herstel weer”. Voor degenen die zich niet verbonden, afgeleid of vaag voelen. Helpt om de geest en het lichaam weer met elkaar te verbinden. Gebruik deze bloesemremedie door elke 15 minuten een paar druppels op het Extra 6 acu-punt te doen tot je weer helder bent.

NEGATIEVE EMOTIES

BLACK KANGAROO PAW
BLOESEM BOODSCHAP “Heb lief en vergeef’. Voor degenen die problemen hebben met mensen en situaties en die niet verder kunnen met un leven omdat gedachten daarover hen voortdurend bezig houden. Deze remedie zorgt dat je de verzamelde negatieve energie in de zonnevlecht, die het ongemak veroorzaakt, los kunt laten.


In deze balk vindt u gerelateerde producten en informatie over waar de producten aangeschaft kunnen worden.

Alle losse remedies en ook de complete sets vindt u in de Plaza 33 Online Shop. U komt daar door boven op het plaatje te klikken.


 

© Frank Fokke 2006. Met dank aan Living Essences en Bloesem Remedies Nederland.
Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd in boekvoerm of op digitale wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.